INSERT INTO sites(host) VALUES('vpx.pl') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) vpx.pl Estimated Worth $333,694 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Who is vpx.pl at pl.whois-servers.netDOMAIN NAME:
vpx.pl

registrant type: individual

nameservers: ruth.ns.cloudflare.com.

walt.ns.cloudflare.com.

created: 2006.11.14 16:02:22

last modified: 2017.11.12 14:58:50

renewal date: 2018.11.14 16:02:22no optiondnssec:
Unsigned

REGISTRAR:


nazwa.pl sp. z o.o.

ul. Mieczys艂awa Medweckiego 17

31-870 Krak贸w

Polska/Poland

+48.801 33 22 33

+48.22 454 48 10

+48.22 454 48 08

kontakt

www.nazwa.plWHOIS database responses:
http://www.dns.pl/english/opiskomunikatow_en.htmlWHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system

Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of vpx

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...
Alexa鏍囬

Search Engine Spider Emulation

Title:VPX.pl - VPX.pl :: hosting grafiki
Description:Tw贸j hosting grafiki
Keywords: privacy mode:[Z prywatn\u0105 tre\u015bci\u0105],Default:[Domy\u015blna],Page title:[Tytu\u0142 strony],Page status:[Status strony],Active page:[Aktywna strona],Inactive page (%s):[Nieaktywna strona (%s)],Only active pages will be accessible.:[Tylko aktywne strony b\u0119d\u0105 dost\u0119pne.],Type:[Rodzaj],Page visibility:[Widoczno\u015b\u0107 strony],Visible page:[Widoczna strona],Hidden page:[Ukryta strona],Enable uploads:[W\u0142\u0105cz wysy\u0142anie],Enable this if you want to allow image uploads. This setting doesn't affect administrators.:[W\u0142\u0105cz to, je\u015bli chcesz umo\u017cliwi\u0107 wysy\u0142anie grafik. To ustawienie nie ma wp\u0142ywu na administrator\u00f3w.],Guest uploads:[Wysy\u0142anie dla go\u015bci],Enable this if you want to allow non registered users to upload.:[W\u0142\u0105cz to, aby umo\u017cliwi\u0107 wysy\u0142anie dla os\u00f3b niezarejestrowanych],Max. filesize:[Maksymalny rozmiar pliku],Max. allowed filesize. (Max allowed by server is %s):[Maksymalny dozwolony rozmiar pliku (maksymalny dozwolony przez serwer to %s)],Image path:[\u015acie\u017cka do grafiki],Relative to Chevereto root:[Wzgl\u0119dna do g\u0142\u00f3wnego katalogu Chevereto],Where to store the images? Relative to Chevereto root.:[Gdzie przechowywa\u0107 grafiki? Wzgl\u0119dnie do g\u0142\u00f3wnego katalogu Chevereto.],Storage mode:[Tryb przechowywania],Datefolders:[Foldery z datami],Direct:[Bezposrednio],Datefolders creates %s structure:[Foldery z datami tworz\u0105 struktur\u0119 %s],File naming method:[Metoda nazewnictwa plik\u00f3w],Original:[Oryginalna],Thumb size:[Rozmiar miniaturki],Thumbnails will be fixed to this size.:[Miniaturki zostan\u0105 dopasowane do tego rozmiaru.],Warning: Can't write in %s:[Uwaga: Nie mo\u017cna zapisa\u0107 w %s.],Watermark image:[Grafika znaku wodnego],Watermark position:[Po\u0142o\u017cenie znaku wodnego],left top:[po lewej na g\u00f3rze],left center:[po lewej na \u015brodku],left bottom:[po lewej na dole],center top:[na \u015brodku na g\u00f3rze],center center:[na \u015brodku],center bottom:[na \u015brodku na dole],right top:[po prawej na g\u00f3rze],right center:[po prawej na \u015brodku],right bottom:[po prawej na dole],Watermark margin:[Margines znaku wodnego],Margin from the border of the image to the watermark image.:[Margines od brzegu grafiki do znaku wodnego.],Note: Deleting a category doesn't delete the images that belongs to that category.:[Pami\u0119taj: Usuni\u0119cie kategorii nie spowoduje usuni\u0119cia grafik do niej nale\u017c\u0105cych.],Edit category:[Edytuj kategori\u0119],Expires:[Wygasa],Edit IP ban:[Edytuj blokad\u0119 IP],Enable signups:[W\u0142\u0105cz rejestracj\u0119],Enable this if you want to allow users to signup.:[W\u0142\u0105cz to, je\u015bli chcesz pozwoli\u0107 u\u017cytkownikom na rejestracj\u0119.],Username routing:[Routing nazwy u\u017cytkownika],Require email confirmation:[Wymagaj potwierdzenia adresu e-mail],Enable this if users must validate their email address on sign up.:[W\u0142\u0105cz to, je\u015bli u\u017cytkownicy musz\u0105 potwierdzi\u0107 sw\u00f3j adres e-mail po rejestracji.],Block image uploads by IP if the system notice a flood behavior based on the number of uploads per time period. This setting doesn't affect administrators.:[Zablokuj wysy\u0142anie grafik z danego adresu IP po wykryciu podejrzanego zachowania bazuj\u0105c na liczbie plik\u00f3w wys\u0142anych w danym czasie. To ustawienie nie dotyczy administrator\u00f3w.],Notify to email:[Powiadom adres],If enabled the system will send an email on flood incidents.:[Je\u015bli w\u0142\u0105czone, system wy\u015ble wiadomo\u015b\u0107 po wykryciu podejrzanego zachowania.],Minute limit:[Limit minutowy],Hourly limit:[Limit godzinowy],Daily limit:[Limit dzienny],Weekly limit:[Limit tygodniowy],Monthly limit:[Limit miesi\u0119czny],How many items should be displayed per page listing.:[Ilo\u015b\u0107 pozycji wy\u015bwietlana na ka\u017cdej stronie listy],Endless scrolling:[Niesko\u0144czone przewijanie],Classic pagination:[Klasyczne stronicowanie],What pagination method should be used.:[Metoda stronicowania, kt\u00f3ra ma by\u0107 u\u017cywana.],Fluid:[P\u0142ynna],Fixed:[Sta\u0142a],Both methods use a fixed width but fluid method uses automatic heights.:[Obie metody u\u017cywaj\u0105 sta\u0142ej szeroko\u015bci, ale metoda \p\u0142ynna\ u\u017cywa automatycznej wysoko\u015bci.],Phone:[Telefon],Phablet:[Phablet],Tablet:[Tablet],Laptop:[Laptop],Desktop:[Komputer stacjonarny],Put your themes in the %s folder:[Umie\u015b\u0107 swoje style w folderze %s],Light:[Jasny],Dark:[Ciemny],Main color:[G\u0142\u00f3wny kolor],Hexadecimal color value:[Heksadecymalna warto\u015b\u0107 koloru],Top bar color:[Kolor g\u00f3rnego paska],Black:[Czarny],White:[Bia\u0142y],Top bar button color:[Kolor przycisk\u00f3w g\u00f3rnego paska],Blue:[Niebieski],Green:[Zielony],Orange:[Pomara\u0144czowy],Red:[Czerwony],Grey:[Szary],Color for the top bar buttons like the \Create account\ button.:[Kolor przycisk\u00f3w takich jak \Za\u0142\u00f3\u017c konto\.],Enable vector logo:[W\u0142\u0105cz logo wektorowe],Vector logo image:[Logo wektorowe],Logo height:[Wysoko\u015b\u0107 logo],No value:[Brak warto\u015bci],Enable download button:[W\u0142\u0105cz przycisk pobierania],Enable this if you want to show the image download button.:[W\u0142\u0105cz to, je\u015bli chcesz wy\u015bwietla\u0107 przycisk pobierania grafiki.],Enable social share:[W\u0142\u0105cz udost\u0119pnianie w sieciach spo\u0142eczno\u015bciowych.],Enable this if you want to show social network buttons to share content.:[W\u0142\u0105cz to, je\u015bli chcesz wy\u015bwietla\u0107 przyciski do udost\u0119pniania tre\u015bci w sieciach spo\u0142eczno\u015bciowych.],Custom CSS code:[W\u0142asny kod CSS],Put your custom CSS code here. It will be placed as
Body:
VPX.pl - VPX.pl :: hosting grafiki
script
Wy艣lij
Zaloguj
Utw贸rz konto
Informacje
Regulamin
Contact
PL
Espa帽ol
Deutsch
English
喙勦笚喔
注讘专讬转
Polski
Wy艣lij i udost臋pnij swoje grafiki
Drag and drop anywhere you want and start uploading your images now. 1 MB limit. Direct image links, BBCode and HTML thumbnails.
Rozpocznij wysy艂anie
Powered by Chevereto image hosting
Kody do osadzania
Odno艣niki do przegl膮darki
Odno艣niki bezpo艣rednie
HTML image
HTML full linked
Kod HTML do 艣redniej grafiki z odno艣nikiem
Kod HTML do miniaturki z odno艣nikiem
BBCode full
BBCode full linked
BBCode do 艣redniej grafiki z odno艣nikiem
BBCode do miniaturki z odno艣nikiem
Markdown full
Markdown full linked
Markdown medium linked
Markdown thumbnail linked
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
Przeci膮gnij lub wklej grafiki tutaj
Wybierz grafik臋 do wys艂ania
You can also browse from your computer or add image URLs.
You can also browse from your device, take a picture or add image URLs.
Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 grafika (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Wysy艂anie zako艅czone
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No grafika have been uploaded
Wyst膮pi艂y b艂臋dy przez co system nie m贸g艂 przetworzy膰 偶膮dania.
Not family safe upload
Wy艣lijspan
Wysy艂anie lub anulujanuluj pozosta艂e
Informacja: cz臋艣膰 grafik nie mo偶e zosta膰 wys艂ana. dowiedz si臋 wi臋cej
Sprawd藕 raport b艂臋du, aby uzyska膰 wi臋cej informacji.
JPG PNG BMP GIF
1 MB
reset
zamknij
anuluj
anuluj pozosta艂e
Kody do osadzania
Odno艣niki do przegl膮darki
Odno艣niki bezpo艣rednie
HTML image
HTML full linked
Kod HTML do 艣redniej grafiki z odno艣nikiem
Kod HTML do miniaturki z odno艣nikiem
BBCode full
BBCode full linked
BBCode do 艣redniej grafiki z odno艣nikiem
BBCode do miniaturki z odno艣nikiem
Markdown full
Markdown full linked
Markdown medium linked
Markdown thumbnail linked
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
copy
insert
0%
Edit image
Tytu艂 opcjonalny
Resize image
Note: Animated GIF images won't be resized.
Auto delete image
After 1 miesi膮c
Sign up to be able to customize or disable image auto delete.
Flag as unsafe
Opis opcjonalny
Dodaj adresy grafik
Utw贸rz album
The uploaded content will be moved to this newly created album. You must create an account or sign in if you want to edit this album later on.
Nazwa albumu
Opis albumu opcjonalny
Album privacy
PublicznyPrywatny (ka偶da osoba z linkiem)Private (password protected)
Album password
Raport b艂臋du
We use our own and third party cookies to improve your browsing experience and our services. If you continue using our website is understood that you accept this cookie policy.

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:69.891ms