INSERT INTO sites(host) VALUES('ceccar.ro') 1045: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) ceccar.ro Estimated Worth $181,163 - MYIP.NET Website Information
Welcome to MyIP.net!
 Set MYIP as homepage      

  
           

Web Page Information

Title:
Meta Description:
Meta Keywords:
sponsored links:
Links:
Images:
Age:
sponsored links:

Traffic and Estimation

Traffic:
Estimation:

Website Ranks

Alexa Rank:
Google Page Rank:
Sogou Rank:
Baidu Cache:

Search Engine Indexed

Search EngineIndexedLinks
 Google:
 Bing:
 Yahoo!:
 Baidu:
 Sogou:
 Youdao:
 Soso:

Server Data

Web Server:
IP address:    
Location:

Registry information

Registrant:
Email:
ICANN Registrar:
Created:
Updated:
Expires:
Status:
Name Server:
Whois Server:

Alexa Rank and trends

Traffic: Today One Week Avg. Three Mon. Avg.
Rank:
PV:
Unique IP:

More ranks in the world

Users from these countries/regions

Where people go on this site

Alexa Charts

Alexa Reach and Rank

Whois data

Who is ceccar.ro at ro.whois-servers.net% Whois Server Version 3.0 - whois.rotld.ro:43% Rights restricted by copyright.

% Specifically, this data MAY ONLY be used for Internet operational

% purposes. It may not be used for targeted advertising or any

% other purpose.% Este INTERZISA folosirea datelor de pe acest server in oricare

% alt scop decat operarea retelei. In special este INTERZISA

% folosirea lor in scopuri publicitare.% Top Level Domain : ro

% Maintainance :
www.rotld.roDomain Name:
ceccar.ro

Registered On: 2002-10-21

Registrar: ICI - ROTLD

Referral URL:
http://www.rotld.roDNSSEC:
InactiveNameserver:
ns1.web4biz.ro

Nameserver: ns2.web4biz.roDomain Status:
OK

Front Page Thumbnail

sponsored links:

Front Page Loading Time

Keyword Hits (Biger,better)

Other TLDs of ceccar

TLDs Created Expires Registered
.com
.net
.org
.cn
.com.cn
.asia
.mobi

Similar Websites

More...
Alexa鏍囬

Search Engine Spider Emulation

Title: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Description: | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Keywords: , Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania , Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Body:
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Prima pagin膬
Despre CECCAR
95 de ani de CECCAR
Mesajul Pre艧edintelui CECCAR
Organe de conducere ale CECCAR
Organe centrale
Conferin葲a Na葲ional膬
Consiliul Superior al CECCAR
Biroul Permanent al Consiliului Superior
Pre葯edinte
Organe teritoriale
Executiv CECCAR
Director general executiv
Directori executivi filiale CECCAR
Direc葲ii de specialitate
In memoriam prof. univ. dr. Marin Toma
Media
Legisla牛ie
Nout膬牛i legislative
ORDONAN泞A Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activit膬牛ii de expertiz膬 contabil膬 艧i a contabililor autoriza牛i cu modific膬rile ulterioare
ROF
Legisla牛ie intern膬
M膬suri privind alegerile
Arhiv膬
Clase CAEN
Codul Fiscal
Leg膬turi utile
Carier膬
Contact
Search
Vizitati si....
CECCAR Business Magazine
CECCAR FM
CECCAR Academy
Clubul Tinerilor Experti Contabili
Categorii
Declara牛ii de candidatur膬
Transparen牛膬 decizional膬
Alerte
Accesul la profesie
Recunoa艧terea calific膬rilor profesionale
Dezvoltare profesional膬
Autorizarea societ膬牛ilor
Etic膬
Audit de calitate
Activitate profesional膬
Expertiz膬 contabil膬
Activitate interna牛ional膬
Practicile Mici 艧i Mijlocii (PMM)
Publica牛ii
Muzeu
Membri
Forum membri
Tablou membri
Activitati
Congres CECCAR
L #8217; Academie #8211; filiala din Rom芒nia
Meta
Log in
Stiri
Evenimente
IFAC 葯i IIRC public膬 un nou document privind raportarea integrat膬
Federa葲ia Interna葲ional膬 a Contabililor (IFAC) 葯i Consiliul Interna葲ional pentru Raportarea Integrat膬 (IIRC) au publicat, 卯n data de 2 august 2017, documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raport膬rii integrate: beneficiile raport膬rii integrate, care eviden葲iaz膬...
Edi葲ia 2017 a Ghidului pentru preg膬tirea candida葲ilor la examenul de aptitudini pentru ob葲inerea calit膬葲ii de expert contabil 葯i de contabil autorizat, disponibil膬 la filialele CECCAR
CECCAR pune la dispozi葲ia candida葲ilor la examenul de aptitudini pentru ob葲inerea calit膬葲ii de expert contabil sau de contabil autorizat edi葲ia a V-a, revizuit膬 葯i ad膬ugit膬, a Ghidului pentru preg膬tirea candida葲ilor la examenul de aptitudini pentru...
Examenul de acces la stagiul pentru ob葲inerea calit膬葲ii de expert contabil 葯i de contabil autorizat 鈥 sesiunea 2017
Corpul Exper葲ilor Contabili 葯i Contabililor Autoriza葲i din Rom芒nia organizeaz膬, 卯n zilele de 7 葯i 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru ob葲inerea calit膬葲ii de expert contabil 葯i de contabil autorizat.
Astfel, proba scris膬 se...
Publica葲ii de specialitate pentru preg膬tirea stagiarilor
CECCAR vine 卯n sprijinul form膬rii stagiarilor cu lucr膬ri de specialitate 卯n domeniile contabilitate 葯i raportare financiar膬, contabilitate managerial膬 葯i Standarde Interna牛ionale de Raportare Financiar膬.
Publica葲iile Contabilitate 葯i raportare financiar膬 聽(pre葲 30 lei), Contabilitate managerial膬 (pre葲 25...
Accountancy Europe public膬 un nou document de pozi葲ie privind rolul profesioni葯tilor contabili 卯n impozitare
脦n continuarea documentului de pozi葲ie din 2015 referitor la rolul profesioni葯tilor contabili 卯n impozitare, Accountancy Europe a publicat 卯n data de 20 iulie 2017 un nou document pe aceast膬 tem膬, structurat sub form膬 de 卯ntreb膬ri...
Ghid pentru preg膬tirea candida葲ilor la examenul de aptitudini pentru ob葲inerea calit膬葲ii de expert contabil 葯i de contabil autorizat 鈥 edi葲ia a V-a, revizuit膬 葯i ad膬ugit膬
Etap膬 important膬 卯n cariera oric膬rui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini 卯n vederea ob葲inerii calit膬葲ii de expert contabil 葯i de contabil autorizat reprezint膬 o provocare pentru orice stagiar.
Prin acest examen na葲ional, ce acoper膬...
IFAC 葯i CIPFA anun葲膬 lansarea unui nou index interna葲ional privind r膬spunderea financiar膬 din sectorul public
脦n cadrul Conferin葲ei Anuale a Institutului Autorizat de Finan葲e Publice 葯i Contabilitate (CIPFA) care a avut loc 卯n 12-13 iulie 2017 la Manchester, Marea Britanie, Federa葲ia Interna葲ional膬 a Contabililor (IFAC) 葯i CIPFA au anun葲at lansarea...
Legea 162/2017 care modific膬 OG nr. 65/1994, publicat膬 卯n Monitorul Oficial
脦n 聽Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicat膬 Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situa葲iilor financiare anuale 葯i al situa葲iilor financiare anuale consolidate 葯i de modificare a unor acte normative,...
Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat
脦n urma demersurilor Corpului Exper葲ilor Contabili 葯i Contabililor Autoriza葲i din Rom芒nia privind 卯mbun膬t膬葲irea legisla葲iei na葲ionale care reglementeaza profesia de expert contabil si cea de contabil autorizat, mar葲i, 20 iunie a.c., 卯n plenul Camerei Deputa葲ilor s-a...
Act normativ de modificare 葯i completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputa葲ilor
脦n 葯edin葲a Camerei Deputa葲ilor de mar葲i, 20 iunie a.c., a fost adoptat proiectul de lege privind aprobarea Ordonan葲ei de urgen葲膬 a Guvernului nr. 3/2017 pentru聽 modificarea 葯i聽 completarea Legii聽 nr. 227/2015聽 privind Codul fiscal.
Setul de...
Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni de葲in un avantaj 卯n fidelizarea angaja葲ilor
脦n cel mai recent buletin global de informa葲ii, resurse 葯i 葯tiri de pe Re葲eaua global膬 de cuno葯tin葲e a IFAC, se vorbe葯te despre p膬strarea celor mai valoroase talente 卯n practicile contabile 葯i despre ceea ce face...
脦mbun膬t膬葲irea gestion膬rii 葯i performan葲ei sectorului public: contabilitatea de angajamente
脦ntr-un recent articol publicat 卯n International Accounting Bulletin, Svetlana Klimenko, specialist膬 卯n management financiar la Banca Mondial膬, 葯i Daniel Nogueira-Budny, 聽specialist 卯n guvernan葲膬 葯i reforma sectorului public 卯n cadrul B膬ncii Mondiale, analizeaz膬 situa葲ia actual膬 a...
RECOMAND膫RILE IFAC PENTRU STATELE G20
Conform IFAC鈥擣edera牛ia Interna牛ional膬 a Contabililor鈥攕tabilitatea 葯i transparen牛a economic膬 global膬, precum 葯i rec芒葯tigarea 卯ncrederii publicului vor cre葯te semnificativ dac膬 va exista un efort determinat din partea G20 卯n vederea unei guvern膬ri mai solide 卯n toate sectoarele...
Model de prospect simplificat pentru IMM-uri
脦n mai 2016, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat 卯n colaborare cu dou膬 grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) 葯i Grupul European al Re葲elelor 葯i...
Normalizarea 卯n secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe
Accountancy Europe a publicat un nou document din seria Cogito, o selec葲ie de publica葲ii g芒ndit膬 s膬 aduc膬 noi idei 葯i perspective pentru profesia contabil膬 european膬, viz芒nd s膬 sus葲in膬 inova葲ia 葯i s膬 卯mbog膬葲easc膬 aportul pe care...
Reac葲ii la propunerile de modificare a IFRS 9
(Articol din revista online CFO Innovation Asia)
Standardul IFRS 9 Instrumente financiare urmeaz膬 s膬 intre 卯n vigoare 卯n martie 2018, iar pentru a preg膬ti implementarea la nivel global a acestui standard 葯i pentru a r膬spunde diverselor...
Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public
脦n perioada 3-4 iulie 2017, Consiliul pentru Standarde Interna葲ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public a organizat la Winterthur, Elve葲ia, a doua edi葲ie a Forumului dedicat normalizatorilor na葲ionali de standarde pentru sectorul public.
Edi葲ia din acest an...
Conferin葲a Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017
Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK) a aniversat 20 de ani de existen葲膬 cu ocazia organiz膬rii Conferin葲ei anuale care a avut loc la Budapesta, 卯n zilele de 12 葯i 13 iunie 2017. Conferin葲a a inclus o...
Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia
Asocia葲ia Contabililor din Polonia (SKwP) a organizat Congresul cu tema 鈥濩ontabilitate - viziunea asupra viitorului鈥 卯n perioada 5-6 iunie 2017 卯n Var葯ovia, sub patronajul Ministerului Finan葲elor din Polonia. Evenimentul a reunit reprezentan葲i ai Ministerului Finan葲elor,...
Forumul OECD 2017 葯i Conferin葲a Ministerial膬
Lideri 葯i factori de decizie din toate sectoarele societ膬葲ii civile - actuali 葯i fo葯ti 葯efi de stat 葯i de guvern, directori executivi, lideri din mari ONG-uri 葯i sindicate, membri proeminen葲i din media 葯i universit膬葲i de...
葮edin葲a re葲elei pentru comunicare a Accountancy Europe
脦n data de 31 mai 2017, Accountancy Europe a organizat o nou膬 葯edin葲膬 a Re葲elei pentru comunicare care reune葯te responsabili 葯i exper葲i din partea organismelor membre din Europa. CECCAR a fost reprezentat la acest eveniment...
Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2017
Institutul Contabililor Autoriza葲i din Anglia 葯i 葰ara Galilor (ICAEW) a g膬zduit 卯n cooperare cu Institutul Contabililor Publici Autoriza葲i din Cipru (ICPAC), edi葲ia 2017 a Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF) 卯n data de 4 mai,...
Conferin牛a 艦tiin牛ific膬 Interna牛ional膬 鈥濩ontabilitatea 艧i profesia contabil膬 卯n era provoc膬rilor鈥
脦n zilele de 5 葯i 6 aprilie 2017, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), 卯mpreun膬 cu Asocia牛ia Contabililor 艧i Auditorilor Profesioni艧ti din Republica Moldova (ACAP), au organizat la Chi葯in膬u, cu sprijinul ACCA 葯i KPMG...
葮edin葲a Grupei de lucru Etic膬 a Accountancy Europe
Grupa de lucru Etic膬 este una dintre structurile de lucru ale Accountancy Europe (fosta FEE) care este responsabil膬 de men葲inerea unui dialog permanent cu profesia, cu normalizatorii 葯i organismele de reglementare din Europa 葯i din...
Eveniment comun pentru investitori: O mai bun膬 comunicare pe pie葲ele financiare - diverse perspective
Funda葲ia IFRS 葯i Institutul Anali葯tilor Financiari Autoriza葲i (CFA) au g膬zduit la finalul lunii martie un eveniment comun pentru investitori cu tema O mai bun膬 comunicare pe pie葲ele financiare - diverse perspective care a avut loc...
Eveniment pe tema IFRS-urilor 葯i a tratamentului contabil al 卯ntreprinderilor mici 葯i mijlocii
Federa葲ia European膬 a Contabililor 葯i Auditorilor pentru 卯ntreprinderi mici 葯i mijlocii (EFAA) a prezentat raportul 鈥濫fectul de domino - IFRS-urile 葯i contabilitatea IMM-urilor鈥 卯n data de 28 martie la Bruxelles, cu ocazia unei mese rotunde...
Evenimente recente ale Accountancy Europe: 葮edin葲a Adun膬rii Membrilor 葯i Ziua digital膬
脦n 28 葯i 29 martie 2017, Pre葯edintele CECCAR s-a aflat la Bruxelles pentru a participa la dou膬 evenimente de referin葲膬 g膬zduite de Accountancy Europe (fosta FEE): 葮edin葲a Adun膬rii Membrilor 葯i Conferin葲a 鈥瀂iua digital膬鈥.
Pe l芒ng膬 dezbaterile...
Al XXXIII-lea seminar interna葲ional al 葲膬rilor latine Europa-America: 鈥濸rima burs膬 franco-latino-american膬鈥
脦n data de 9 martie a.c., Ordinul Exper葲ilor Contabili 葯i Compania Na葲ional膬 a Auditorilor din Fran葲a au organizat 卯n parteneriat cu Comitetul pentru Integrare Latin膬 Europa 鈥 America, Camera de Comer葲 Latino-american膬, Camera de Comer葲...
Seminar interna葲ional: Transparen牛膬 葯i tendin葲e ulterioare - valorificarea puterii contabilit膬葲ii de angajamente 卯n gestionarea finan葲elor publice
脦n data de 6 martie 2017, reprezentan葲i ai B膬ncii Mondiale, ai Fondului Monetar Interna葲ional (FMI), ai Consiliului pentru Standarde Interna牛ionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) 葯i ai Federa牛iei Interna牛ionale a Contabililor (IFAC) s-au reunit...
葮edin葲a grupei operative ESG Reporting a Accountancy Europe
Grupa operativ膬 ESG Reporting s-a reunit 卯n data de 1 martie a.c. pentru o 葯edin葲膬 de lucru la sediul Accountancy Europe din Bruxelles. Grupa operativ膬 este responsabil膬 de monitorizarea evolu葲iilor de la nivel european legate...
Conferin葲a anual膬 global膬 a ACCA pentru sectorul public
脦n perioada 14-15 februarie, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) a organizat a 7-a conferin葲膬 global膬 pentru sectorul public sub forma unui eveniment de dou膬 zile 卯n Africa de Sud. Tema conferin葲ei a fost 鈥濵otoare...
Conferin葲ele Academiei de 葮tiin葲e 葯i Tehnici Contabile 葯i Financiare din Paris
脦n luna martie 2017, Academia va organiza dou膬 conferin葲e care se adreseaz膬 profesioni葯tilor contabili 葯i tuturor altor p膬r葲i interesate.聽 Primul eveniment 鈥濼oat膬 actualitatea contabil膬鈥 va avea loc la Paris 卯n data de 8 martie 2017,...
Arhiv膬 stiri 艧i evenimente Arhiv膬 stiri 艧i evenimente
Select Month
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
April 2017
March 2017
February 2017
January 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
August 2016
July 2016
June 2016
May 2016
March 2016
February 2016
January 2016
November 2015
October 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
October 2013
August 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
Prima pagin膬
Despre CECCAR
Termeni 艧i condi牛ii
Confiden牛ialitate
Contact

Updated Time

Updating   
Friend links: ProxyFire    More...
Site Map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450 500 550 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750
TOS | Contact us
© 2009 MyIP.cn Dev by MYIP Elapsed:87.021ms